Checklist: Wat moet er in een huurcontract staan?

Of je nu een woning gaat huren of verhuren, voor beide partijen dient een huurcontract de basis te zijn voor een zorgeloze (ver)huurperiode. Het is zaak dat je de gemaakte afspraken duidelijk vastlegt, zodat verwarring en discussies kunnen worden voorkomen. Wat moet er nu eigenlijk allemaal in zo’n huurcontract staan? Hieronder een praktische checklist.

Welke onderdelen bevat een huurcontract?

1.Het type woning (woonhuis, appartement studio etc).

2. Of de woning gestoffeerd of gemeubileerd wordt verhuurd.

3. Naam, adres en telefoonnummer huurder.

4. Naam, adres en telefoonnummer verhuurder of verhuurders.

5. Naam en gegevens van de borgsteller.

6. De gedeelten die gehuurd worden (wel/geen huur van tuin, garage etc.).

7. Adres van het (ver)huurobject.

8. Het aantal personen dat er huurt.

9. Eventuele huisregels, zoals wel/geen huisdieren.

10 . De minimale of vaste huurperiode en de datum van beëindiging.

11. Wat er gebeurt na verstrijking van de huurperiode.

12. Eventuele leegstandsclausule opnemen ‘Huurder is expliciet op de hoogte dat ‘het gehuurde’ te koop staat. Indien de eigenaar de woning kan verkopen, dient de eigenaar een opzegtermijn van minimaal 3 maanden in acht te nemen.’

13. De huurprijs, opgebouwd uit (eventueel):

   • de huurprijs
   • vast bedrag bijkomende leveringen en diensten
   • servicekosten
   • voorschot Gas/Elektra/ Water
   • internet/tv
   • gemeentelijke belastingen

14. Het tijdstip en de wijze van betaling.

15. De jaarlijkse huurprijswijziging.

16. Gegevens en afspraken van eventueel beheer van het pand.

17. Eventueel regels over onderverhuur.

18. Welke zaken/problemen voor rekening huurder en verhuurder zijn.

19. Aansprakelijkheidsverzekering wel/niet en afspraken daaromtrent.

20. Afspraken over begin- en eindinspectie en tusseninspecties.

21. De handtekening van alle betrokken partijen (huurder, verhuurder en borgverstrekker).

22. Eventuele toevoeging over de verplichtingen leegstandwet en diplomatenclausule (in het geval van tijdelijke verhuur).

Telt een mondelinge overeenkomst ook?

Ja, een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling huurcontract is ook geldig, maar je begrijpt dat deze overeenkomst wel een stuk moeilijker te bewijzen is. Is er sprake van huren of verhuren op basis van de Leegstandwet, dan is een schriftelijk contract verplicht.

Huurt u of verhuurt u op basis van de Leegstandwet? Dan moet u een schriftelijk huurcontract sluiten.