De voor- en nadelen van het huren van een woning

Of je nu een woning huurt of koopt. Het heeft allebei voor- en nadelen.

We gaan eerst uitleggen waarom huren voor jou een goede optie kan zijn.

Als je weinig risico wilt lopen en op elk moment wilt opzeggen is huren een goede optie. Je betaalt maandelijks wat meer dan bij een koopwoning met dezelfde waarde maar de kosten voor (groot) onderhoud zijn dan ook voor de verhuurder.

Groot voordeel is dat je niet afhankelijk bent van de situatie op de huizenmarkt. In een tijd dat de prijzen van woningen dalen, heeft dit voor jou als huurder geen gevolgen, je hebt namelijk geen eigen woning. Je zult dus geen vermogensverlies van je woning ondervinden.

Op het moment dat de gehuurde woning niet helemaal aan jouw wensen voldoet, is het heel gemakkelijk om de huur op te zeggen en op zoek te gaan naar een nieuwe woning.

Voor elk pand in Nederland dat jouw eigendom is, betaal je OZB ofwel Onroerend Zaak Belasting. Bij een huurwoning hoef je dit niet te betalen. Dat betaalt namelijk de eigenaar van het pand aan de Gemeente.

Is jouw inkomen niet voldoende om de huur van de woning te betalen dan heb je mogelijk recht op huurtoeslag. Lees hier of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan het huren van een woning.

De jaarlijkse stijging van de huurlasten is een feit. De meeste verhuurders, verhogen op 1 juli de huur. Voor het verhogen van de huurlasten wordt in 2017 uitgegaan van je inkomen in 2015. Het jaar 2016 wordt in 2018 als basis genomen voor het berekenen van de indexering om jouw huurlasten te verhogen. In 2017 mag de huur van jouw woning met maximaal 4,3% verhoogd worden. Dit geldt overigens alleen voor sociale huurwoningen. Als je een woning in de vrije sector huurt, dan is er geen maximum gesteld aan de huurverhoging.

Inkomen tot € 40.349: huurverhoging maximaal 2,8%
Als je in 2015 minder dan € 40.349 als huishoudinkomen had, dan mag de huurprijs per maand met maximaal 2,8% verhoogd worden in 2017 (per 1 juli). De bedragen voor 2018 zijn tot op heden nog niet bekend.

Inkomen hoger dan € 40.349 in 2015: huurverhoging 4,3%
Als jouw inkomen in 2015 boven deze huishoudinkomensgrens lag en geen van de bewoners heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en als je huishouden uit maximaal 3 personen bestaat, dan mag de huur maximaal 4,3% omhoog. Gaat de huur tussen de 2,8% en 4,3% omhoog dan is de verhuurder van je woning verplicht om een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij het voorstel van de huurverhoging bij te sluiten waaruit moet blijken dat jouw huishoudinkomen in 2015 hoger was dan het gestelde bedrag van € 40.349.

Een ander nadeel van het huren van een woning is dat de woning in de oude staat opgeleverd moet worden. Wat dit precies betekent, kun je navragen bij de verhuurder van de woning of de makelaar. Stel dat je een waardevermeerdering hebt gecreëerd dan profiteert, nadat jij de woning opgeleverd hebt (bij beëindiging van het huurcontract) de verhuurder hiervan. In sommige huurcontracten staat beschreven dat je geen wijzigingen aan de woning mag doen of je moet hiervoor schriftelijk toestemming vragen bij de verhuurder. Bij vertrek moet je de woning weer in de oorspronkelijke staat opleveren.

Het kopen van een woning heeft natuurlijk ook voordelen.

Eén van de grootste voordelen is dat je lange tijd dezelfde maandlasten hebt. In een groot aantal gevallen is de hypotheekrente nog steeds aftrekbaar. Je sluit een hypotheek af met een aantal jaren looptijd. Een hypotheekadviseur kan jouw bruto maandlasten voor de komende jaren berekenen. Je bent niet afhankelijk van een indexcijfer. En je bouwt vermogen op door de hypotheek af te lossen. Dit noemen we overwaarde.

Wanneer spreken we nu van overwaarde?

Rekenvoorbeeld:

Verkoop- of executiewaarde € 248.000
Hypotheekschuld € 200.000
Overwaarde € 48.000

Als jouw woning eigendom is (koopwoning) dan zal een verbouwing of verbetering aan je woning vaak gunstig zijn voor een waardevermeerdering.

Wil je gaan kopen en ben je een starter op de woningmarkt, dan zijn er subsidieregelingen waarvan je gebruik kunt maken. We spreken van een starterswoning als de koopsom van de woning minder bedraagt dan het bedrag van € 245.000 (2017) inclusief wervingskosten. De maximale koopsom is gelijk aan de kostengrens van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

De nadelen van een koopwoning

Zodra de rentevaste periode afgelopen is, zal er een nieuwe rente vastgesteld worden. Staat de rente laag dan heb je geluk. Je maandlasten zullen maandelijks dalen. Maar als de rente gestegen is t.o.v. de maandlasten die je nu betaalt, dan ga je dus meer betalen.

Het huis dat je gekocht hebt, kan ook in waarde gaan dalen. In de volksmond spreken we dan over een huis dat onder water staat. Feitelijk gezien is je huis minder waard bij een verkoop als de hypotheekschuld die op de woning rust.

Als je een woning koopt is het zaak om goed te kijken of er achterstallig onderhoud aan de woning zit. Het zou erg vervelend zijn als je verborgen gebreken aantreft nadat de koop gesloten is. Je kunt dit voorkomen door tijdens het koopproces een bouwkundige keuring te laten doen door een deskundig bedrijf. Alle informatie over een bouwkundige keuring vind je hier

Als eigenaar van een woning betaal je ook gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Onderstaand een overzicht van de belastingen die je betaalt:

    1. Rioolheffing
    2. Afvalstoffenheffing
    3. Waterschapslasten

Rioolheffing betaal je voor de kosten en aanleg van riolering, het op peil houden van het grondwater en het afvoeren en opslaan van hemelwater. De hoogte van deze heffing verschilt per gemeente. De gemeentelijke rioolheffing kan bestaan uit een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel. Het kan zijn dat een gemeente maar 1 heffing oplegt. Namelijk het gedeelte dat jij als huiseigenaar moet betalen. Dit is een vast bedrag en niet afhankelijk van het feitelijk gebruik. Daarnaast is er een gebruikersdeel dat wel afhankelijk is van het feitelijke gebruik.

Elke gemeente heft een bedrag per jaar om afval te verwerken. De hoogte hiervan kun je opvragen bij jouw gemeente.

Als eigenaar van onroerende zaken, betaal je waterschapslasten. Deze bestaan uit zuiveringsheffing en een watersysteemheffing. Het gedeelte dat je betaalt voor het zuiveren van afvalwater noemen we zuiveringsheffing. Voor het onderhoud van bijvoorbeeld dijken of sloten wordt watersysteemheffing berekend. De WOZ-waarde bepaalt uiteindelijk hoeveel je betaalt aan de waterschaplasten in jouw gemeente.